Մուլտիզոնալային համակարգ

Մուլտիզոնային համակարգը իրենից ներկայացնում է սարքավորումների կոմպլեկտ, որն ուղղված է ապահովելու անհրաժեշտ ջերմաստիճան շենքերի, արտադրական տարածքների, սպորտային դահլիճների և նմանատիպ մեծ տարածքների համար: Այս համակարգը բավականին ջերմաէֆեկտիվ է և կարող է 1 կվտ ծախսած հզորության դիմաց տալ մինչև 4.6 կվտ ջերմաէֆեկտիվություն: Ի շնորհիվ էներգախնայող բարձր ցուցանիշների և մի շարք այլ առավելությունների՝ այս համակարգը վերջին շրջանում սկսել են ավելի շատ օգտագործել ժամանակակից բնակելի շինություններում և կոմերցիոն օբյեկտներում:

Մուլտիզոնային համակարգը կարող է ապահովել օդի անհրաժեշտ հովացումը կամ տաքացումը 150-500քմ տարածքներում: Այս համակրգը արդյունավետ աշխատում է նույնիսկ -30 °C պայմաններում:

Կարդալ մանրամասն